Van eenvoudige plug-in tot volledige SaaS-oplossing voor locatiebepaling

Ze zijn te vinden op bouwprojecten door het hele land: glasbokken. Deze grote metalen pallets met ramen erop zijn waardevolle assets en staan vaak langere tijd op een externe locatie. Om hier goed zicht op te houden, is locatiebepaling zeer waardevol. Hiermee gingen wij aan de slag voor een grote glasbokkenleverancier. Door de combinatie van meerdere programmeertalen realiseerden we een gebruiksvriendelijke app voor locatiebepaling met verschillende toepassingen voor verschillende soorten gebruikers.

Van vraag tot oplossing

Bij Invenso luisteren we naar de klant en verplaatsen we ons zo goed mogelijk in zijn situatie. In dit geval benaderde de klant ons voor het maken van een plug-in op een bestaand framework. Toen we met elkaar in gesprek gingen bleek de vraag echter breder en was er een uitgebreidere SaaS-oplossing nodig. We ontwikkelden een React-applicatie die met behulp van sensoren inzichtelijk maakt waar assets zich bevinden. Daarnaast maakt de app onder meer inzichtelijk hoe lang een asset al weg is, wat de batterijstatus is, wanneer de laatste update plaatsvond en is het mogelijk om alarmen ontvangen wanneer de asset bijvoorbeeld het terrein verlaat. Je kunt ook gebruikers toevoegen met elk eigen rechten en rollen. Zo kan een accountmanager het systeem gebruiken, maar ook een transporteur of een klant die wil weten wanneer hij de glasbok kan verwachten.

De werkwijze

De applicatie groeide en vormde zich naarmate de tijd vorderde op basis van nieuwe inzichten gedurende het proces. Tegelijkertijd werkten we gedurende het hele project Agile. We bouwden direct aan een goede basis, om deze vervolgens stap voor stap uit te breiden tot het eindresultaat wat er nu staat. Door te werken met een continuous integration continuous delivery-pijplijn maakten we vrijwel direct, in kleine stappen, zaken beschikbaar. We gebruiken hierbij GitLab en Amazon AWS, waardoor de applicatie ook schaalbaar is.

Het proces

In eerste instantie gingen we aan de slag met 100 sensoren. De glasbokken zijn voorzien van sensoren met een simkaart waarmee ze locatiegegevens kunnen versturen. Deze locatiegegevens komen binnen middels het MQTT-protocol. Al snel bleek dat enkel een plug-in op een bestaand framework niet genoeg was voor de data-afhandeling. We implementeerden de back-end door een structuur op te zetten waarbij een device gekoppeld wordt aan een asset. Deze device ontvangt de data vanuit sensoren. Om deze data op een goede manier te kunnen ontvangen, maakten we een aparte servicelaag op het protocol. Deze vertaalt de data van de sensoren naar data die bruikbaar is in de back-end van ons systeem. Vanwege onze knowhow van de back-end, vroeg de klant ons om ook de front-end te ontwikkelen, waarbij je onder meer de locatie van de assets ziet op een kaart.

Het resultaat

Inmiddels omvat het systeem al 650 sensoren en ondersteunen we naast MQTT ook sensoren met andere protocollen. We beschikken naast de Node-server voor het binnenhalen van MQTT-berichten over een .NET Core TCP-server die deze ondersteunt. Wat dit traject voor ons extra leuk maakte, is dat het meer omhelsde dan enkel het bouwen van de applicatie. Wij begeleidden het project van begin tot eind en zaten bijvoorbeeld ook om tafel met de leverancier van de sensoren. Het resultaat mag er zijn: de klant is erg tevreden en werkt met plezier met de applicatie.

Ook samen met Invenso aan de slag met jouw vraagstuk? Neem contact met ons op.